SOFTVERI ZA PREGLED

  • WinRAR (Za otpakivanje arhiviranih fajlova)
  • PDF Reader (za pregled priručnika koji su u PDF formatu)