Dana 16.03.2017. godine od 10 do 14 časova u Sali V-5 održan je interaktivan seminar: „Uloga i zadaci sindikata u procesu evropskih integraija Srbije, posebno u oblasti radnih, ekonomskih, socijalnih i sindikalnih prava“.

Predavač na seminaru je bila Dragana Savić, Viši savetnik i Rukovodilac Grupe za medjunarodnu saradnju i evropske integracije Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Na seminaru su učestvovali predsednici i aktivisti nekoliko sindikata (Sindikat EMS, Sindikat ED „Centar“ Kragujevac, Nezavisni Sindikat BVK, Industrijski sindikat Srbije, Samostalni sindikat šumarstva, Sindikat Rafinerije nafte Pančevo, NSR JKP Beograd put, Sindikat Phillip Morris).

Za  Sindikat je, u skladu sa njegovom društvenom ulogom i funkcijama od posebnog značaja poglavlje XIX o radnim i socijalnim pravima, zato što će rezultati pregovaračkog procesa  o ovom poglavlju u velikoj meri odrediti pravni okvir  društvenu praksu radnih, ekonomskih, socijalnih i sindikalnih prava i odnosa socijalnog partnerstva.

There are no comments yet.

Оставите одговор

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).