Saradnja sa kompanijama visokog renomea na lokalnom, regionalnom i svetskom tržištu je jedan od ključnih prioriteteta menadžmenta VSŠP u cilju što kvalitetnijeg osposobljavanja studenata za utakmicu koja se odigrava na tržištu rada i njihove konkurentske prednosti koja podrazumeva uspešnu sublimaciju teorije i prakse.
Stručna praksa je obavezna za sve tri godine studija i odvija se u odgovarajućim preduzećima i institucijama u trajanju od minimum 10 radnih dana (dve nedelje) po godini studija uz odgovarajućeg mentora i odgovarajući program prakse u izabranoj firmi/instituciji .ihove konkurentske prednosti koja podrazumeva uspešnu sublimaciju teorije i prakse.
Stručna praksa je obavezna za sve tri godine studija i odvija se u odgovarajućim preduzećima i institucijama u trajanju od minimum 10 radnih dana (dve nedelje) po godini studija uz odgovarajućeg mentora i odgovarajući program prakse u izabranoj firmi/instituciji.

Dokumenta za preuzimanje:
Upitnik za praksu 2014/15
Stručna praksa 2014/15 – Obaveštenje
Procedura za zaposlene
Procedura za nezaposlene i zaposlene studente čije radno mesto nije u skladu sa studijskim programom
Obrazac 2014/15 (obrazac vrednovanja SP)
Molba za priznavanje praktičnog osposobljavanja (za zaposlene)
Dnevnik rada 2014/15