gifUpisBig

OBRAZOVANJE ZA USPEH I NAPREDOVANJE”

PREDUPIS ZA GENERACIJU 2017/18 JE U TOKU!

Obezbedite svoje mesto na vreme!

Nastavni plan, dozvole za rad, uverenja o akreditaciji, primenu kvaliteta i ostale informacije o Visokoj strukovnoj školi za preduzetništvo možete videti na sajtu VSSP.edu.rs i na Facebook strani.

Prijavni obrazac možete preuzeti OVDE.

Informacije za upis i prijava kandidata u Studentskoj službi se obavlja svakim radnim danom od 10 do 16 časova putem telefona, email-a ili lično.

Kontakt: 011/3282-815, 011/3282-870

e-mail: prijava@vssp.edu.rs, office@vssp.edu.rs

 • Studijski programi i cene:

  Osnovne studije – Prvi stepen visokog obrazovanja (180 ESPB, šest semestara):

  Po završetku osnovnih studija, studenti stiču diplomu Prvog stepena visokog obrazovanja i stručni naziv:
  >> Strukovni menadžer odnosno Strukovni menadžer bezbednosti. <<
  Specijalističke studije – Drugi stepen visokog obrazovanja (60 ESPB, dva semestra):

  Po završetku specijalističkih studija, studenti stiču diplomu Drugog stepena visokog obrazovanja i stručni naziv

  >> Strukovni menadžer – specijalista odnosno Strukovni menadžer bezbednosti – specijalista <<

 • Školarina uključuje:

  • Priručnike/udžbenike za svaki predmet i predavanja u elektronskom obliku;
  • nastavu (predavanja i vežbe) u malim studijskim grupama uz primenu kreativnih radionica i simulacija poslovnih situacija; pripremna pitanja za svaki kolokvijum i ispit radi lakšeg i bržeg savladavanja gradiva);
  • individualne i grupne konsultacije sa nastavnicima i saradnicima u vezi sa nastavnim procesom i izradom seminarskog i završnog-diplomskog rada;
  • stalne konsultacije sa stručnim službama Škole;
  • pomoć u izboru, obezbeđivanju i realizaciji prakse (za zaposlene postoji dodatna beneficija u vezi sa realizacijom stručne prakse);
  • korišćenje računarske laboratorije, Interneta i biblioteke.
 • PREDNOSTI ZA STUDENTE-KANDIDATE:

  • Veliki broj studenata VSŠP čine zaposleni u raznim javnim i privatnim preduzećima, policiji, vojsci, vlasnici i direktori preduzeća, i njihovi najbliži članovi porodice.
  • Besplatan prijemni ispit i upis;
  • Školarina se plaća u 10 mesečnih rata u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu NBS na dan uplate.
  • PET studijskih programa (oblast bezbednost i ekonomija).  Ciljevi svih studijskih programa uključuju postizanje kompetencija i veština, kao i metoda za njihovo sticanje, ovladavanje specifičnim praktičnim veštinama potrebnim za obavljanje profesije.
  • Nakon svakog semestra se vrši analiza nastavnog procesa putem anonomnih anketnih upitnika popunjenih od strane studenata. Svaki predmetni nastavnik vodi Evidenciju obrazovnog rada u okviru koje se prati aktivnost studenta i izvršavanje predispitnih obaveza radi sticanja poena za izlazak na završni ispit iz svakog predmeta.
 • PREDNOSTI ZA POSLODAVCE:

  * Stečene kompetentnosti diplomca na studijskom programu Menadžment i biznis:

  • osposobljen da sa uspehom pokreće i vodi biznis u savremenim tržišnim uslovima;
  • osposobljen za planiranje, organizovanje, vođenje i kontrolu poslovnih procesa, uključujući poznavanje pravnih propisa, finansijskog poslovanja preduzeća i standarda sistema kvaliteta;
  • naučio da teorijsku spoznaju iz stručnih područja koristi u rešavanju praktičnih zadataka u svojoj radnoj sredini;
  • razvio kreativne sposobnosti i ovladao specifičnim praktičnim veštinama potrebnim za obavljanje profesije menadžera u oblasti biznisa.

  *Stečene kompetentnosti diplomca na studijskom programu Menadžment bezbednosti za:

  • temeljno poznаvаnje i rаzumevаnje discipline menаdžersko-bezbedonosne struke;
  • sposobnost rešаvаnjа konkretnih poslovnih problemа uz upotrebu nаučnih i stručnih bezbedonosnih metodа i postupаkа;
  • korektno vlаdаnje osnovnim znаnjem i povezivаnje znаnjа iz rаznih oblаsti;
  • sposobnost istrаživаnjа u literаturi i prаksi, plаsirаnjа informаcijа u odgovаrаjući stručni okvir, uz prаktičnu primenu proprаćenih novinа;
  • rаzvoj veštinа i sposobnosti u primeni znаnjа u pojedinim stručnim oblаstimа;
  • sposobnost primene informаcijsko-komunikаcione tehnologije i informаcionih sistemа.

  *Stečene kompetentnosti diplomca na studijskom programu Menadžment prodaje:

  • osposobljen da se bavi komercijalnim poslovanjem u savremenim tržišnim uslovima;
  • osposobljen za planiranje, organizovanje, vođenje i kontrolu poslovnih procesa, uključujući poznavanje pravnih propisa, trgovinskog i finansijskog poslovanja preduzeća i standarda sistema kvaliteta;
  • naučio da teorijsku spoznaju iz stručnih područja koristi u rešavanju praktičnih zadataka u svojoj radnoj sredini;
  • stekao odgovarajuće znanje iz psihologije, kao i znanje i sposobnost za poslovno komuniciranje, poznavanje roba i usluga i smisao za estetiku i estetski izgled proizvoda;
  • razvio je kreativne sposobnosti i ovladao specifičnim praktičnim veštinama potrebnim za obavljanje profesije menadžera u oblasti prodaje.

  *Stečene kompetentnosti diplomca na studijskom programu Korporativna bezbednost:

  • sposobnost da se bavi širokim spektrom poslova iz oblasti bezbednosti;
  • sposobnost analize odnosa širih društvenih činilaca, sistema i stanja bezbednosti na različitim nivoima društvenog organizovanja;
  • sposobnost da razvija sistem bezbednosti i da ga prilagođava novim okolnostima kao sastavni deo razvojne strategije korporacije;
  • znanja i veštine u upravljnju poslovnim informacijama, poslovnim tajnama, korišćenju i sprečavanju zloupotrebe novih tehnologija;
  • vlаdаnje osnovnim znаnjem i povezivаnjem specijаlističkih znаnjа iz oblаsti menаdžmentа bezbednosti korporаcijа;
  • veštine i sposobnosti u primeni znаnjа u specijаlističkim stručnim oblаstimа.
  • primenjuju informаcijsko-komunikаcione tehnologije i informаcione sisteme, koji će se u nаjvećoj meri uključivаti u reаlizаciju specijаlističkih poslovа.

  *Stečene kompetentnosti diplomca na studijskom programu Preduzetnički menadžment za:

  • temeljno poznаvаnje i rаzumevаnje discipline ekonomske struke;
  • rešаvаnje konkretnih poslovnih problemа uz upotrebu specijаlističkih znаnjа preduzetništvа i novih poslovnih poduhvаtа;
  • korektno vlаdаnje osnovnim znаnjem i povezivаnje specijаlističkih znаnjа iz oblаsti preduzetničke ekonomije;
  • sposobnost istrаživаnjа u literаturi i prаksi, plаsirаnjа informаcijа u odgovаrаjući stručni okvir, uz prаktičnu primenu preduzetničkih novinа;
  • rаzvoj veštinа i sposobnosti u primeni znаnjа u specijаlističkim stručnim oblаstimа;
  • primenа informаcijsko-komunikаcione tehnologije i informаcionih sistemа, koji će se u nаjvećoj meri uključivаti u sаvremenom poslovаnju.