Kabinet direktora

Tel: +381 (0)11 3282 815
Email: office@vssp.edu.rs

Sekretarijat

Tel: +381 (0)11 2180 040
Email: sekretarijat@vssp.edu.rs

Studentska služba

Smerovi: Menažment i biznis, Menadžment prodaje
Tel: +381 (0)11 3282 815
Email: studentskasluzba@vssp.edu.rs
*Rad sa studentima svakim radnim danom od 10 do 12 časova.

Smerovi: Menadžment bezbednosti, Preduzetnički menadžment, Korporativna bezbednost
Tel: +381 (0)64 6483 203

Tel: +381 (0)11 3282 870
Email: studentskasluzba.mb-spec@vssp.edu.rs
*Rad sa studentima svakim radnim danom od 14 do 16 časova.

Biblioteka

Tel: +381 (0)11 2180 040
Email: biblioteka@vssp.edu.rs

Finansijska služba

Tel: +381 (0)11 3282 362
Email: nesicjelenavssp@gmail.com

Prijava ispita (Menadžment i biznis-oss, Menadžment prodaje-oss)

Prijava ispita (Menadžment bezbednosti-oss, Preduzetnički menadžment-sss, Korporativna bezbednost)

Biznis trening akademija

  • Poslovne obuke za opšte grupe i in-house treninzi na zahtev organizacija
  • Licencirana obuka za lica koja vrše privatno obezbeđenje

Tel: +381 (0)64 6483 203
Email: bojana.turajlic@vssp.edu.rsbturajlic@yahoo.com

Centar za industrijske odnose

Tel: +381 (0)11 2180 040, +381 (0)11 3282 815, +381 (0)64 6483 203
Email: industrijski.odnosi@gmail.comdarkogaga@eunet.rs