VISOKA STRUKOVNA ŠKOLA ZA PREDUZETNIŠTVO JE POSVEĆENA ZADOVOLJAVANJU ZAHTEVA SVIH SVOJIH ZAINTERESOVANIH STRANA KROZ:

  • Ispunjavanje principa Bolonjske deklaracije;
  • Obezbeđenje i unapređivanje kvaliteta sopstvenog sistema;
  • Pružanje kvalitetnog visokog obrazovanja zasnovanog na savremenim studijskim programima osnovnih, strukovnih studija;
  • Obučen i kompetentan nastavni kadar;
  • Adekvatnu, savremenu opremu i prostor;
  • Savremene i atraktivne naučne i stručne projekte za privredu i društvo.

Škola nastoji da konstantno prati promene u okruženju kako u sferi obrazovanja tako i u trendovima u oblasti poslovne administracije, trgovine i preduzetništva, poštujuci pozitivne zakonske propise, opšte prihvaćene standarde u obrazovanju i zateve tržita. Škola je svesna da kvalitet njenih usluga zavisi od kvaliteta njenih zaposlenih, te stoga neguje međusobne odnose zaposlenih i stimuliše njihova stručna i naučna usavršavanja.

Ulaganjem u prostor i opremu škola omogućava da se nastava odvija u adekvatnim uslovima, primenjuju savremene metode prenošenja znanja.

Škola nastoji da istraži zahteve svojih zainteresovanih strana, planira i obezbedi njihovo ispunjavanje i oceni efekte svoga funkcionisanja kako bi postao lider u oblasti visokog strukovnog obrazovanja.

Strategija obezbeđenja kvaliteta
Politika obezbeđenja kvaliteta
Poslovnik o radu komisije za kvalitet
Pravilnik o načinu i postupku obezbeđivanja i vrednovanja kvaliteta
Godišnji izveštaj o radu škole u 2018. godini