Specijalističke strukovne studije, studijski program Korporativna bezbednost
Nastavni plan 2019/20

Vrsta studija: Specijalističke strukovne studije.

Specijalističke strukovne studije, studijskog programa Korporativna bezbednost, u trajanju od 1 godine, 60 ESPB, karakteriše stvaranje specijalističkih znanja za menadžerske poslove bezbednosti u korporacijama; velikim, srednjim i malim preduzećima u oblasti klasičnih ekonomskih modela kao i najsavremenijih elektronskih biznis modela. Škola će pratiti potrebe privrede i svih ostalih društvenih delatnosti u oblasti upravljanja bezbednošću kako bi blagovremeno mogla da obezbedi i različit broj zahtevanih oblasti specijalizacije.

Za upis na specijalističke strukovne studije mogu da se prijave i kandidati koji imaju diplomu strukovnog menadžera i srodnih strukovnih škola u trajanju od tri godine. Studenti koji su u toku studiranja na fakultetima iz drugih naučnih  oblasti, ili studenti sa nesrodnih strukovnih škola koji su ostvarili 180 ESPB polažu dva diferencijalna ispita. Diferencijalne ispite bira kandidat u skladu sa svojim stručnim opredeljenjima, a od pet ponuđenih predmeta sa osnovnih strukovnih studija (Uvod u bezbednost, Etika, Menadžment, Ljudski resursi u bezbednosti, Upravljanje krizama i konfliktima).

Specijalističke strukovne studije na Školi traju 2 semestra, odnosno 1 godinu.

Po položenom poslednjem ispitu i odbrani specijalističkog rada, predviđenim nastavnim planom i programom specijalističkih strukovnih studija, studenti stiču zvanje specijalista strukovni menadžer bezbednosti.

Ciljevi programa specijalističkih strukovnih studija su: obrazovanje i osposobljavanje studenata u oblasti menadžmenta bezbedonosnih nauka za obavljanje poslova bezbednosti korporacija i izvršavanje zadataka koji zahtevaju poznavanje zaštitnih procesa u svim poslovnim funkcijama i na svim nivoima u preduzeću; omogućavanje obrazovanja tokom života; razvoj kritičkog mišljenja i analitičkog rešavanja problema vezanih za uprvljanje rizicima, krizama, zaštitu i bezbednost informacija, prirodnih i humanih resursa i osposobljavanje za samostalni stručni i razvojni rad u dinamičnom okruženju. 

Ishod procesa učenja je: sticanje znanja u oblasti menadžmenta bezbedonosnih nauka, koja su rezultat prethodnog obrazovanja, i koja omogućavaju korišćenje odgovarajuće literature; razumevanje profesije za koju se student obrazuje i sposobnost samostalne primene stečenih znanja u obavljanju radnih zadataka; sposobnost za timski rad; veština prenošenja znanja i njegovog širenja; sposobnost kontinualnog obrazovanja.

Nakon završetka studija na studijskom programu Korporativna bezbednost, student je osposobljen za: obavljanje poslova i izvršavanje zadataka koji zahtevaju poznavanje procesa stvaranja bezbednosti, tj. procesa strukturiranja zaštitnih mehanizama; razumevanje sistema zaštite i bezbednosti tehničko-tehnoloških, humanih,  informacionih i finansijskih resursa korporacije kao i okruženja u kome posluje, u kontekstu obezbeđenja održivog razvoja, u Republici Srbiji i u inostranstvu, i osposobljavanje za uočavanje specifičnosti koje treba uvažiti u kreiranju sigurnog poslovnog nastupa. Naučio je da teorijsku spoznaju iz stručnih područja koristi u rešavanju praktičnih zadataka u svojoj radnoj sredini.

„KREIRAJTE STRATEGIJE I TAKTIKE BEZBEDNOSTI“

Završetkom specijalističkih strukovnih studija, student stiče stručni naziv: strukovni menadžer – specijalista, sa stečenim kompetentnostima:

  • sposobnost da se bavi širokim spektrom poslova iz oblasti bezbednosti ;
  • sposobnost analize odnos širih društvenih činilaca, sistema i stanja bezbednosti na različitim nivoima društvenog organizovanja;
  • sposobnost da razvija sistem bezbednosti i da ga prilagođava novim okolnostima kao sastavni deo razvojne strategije korporacije;
  • znanja i veštine u upravljnju poslovnim informacijama, poslovnim tajnama, korišćenju i sprečavanju zloupotrebe novih tehnologija;
  • vlаdаnje osnovnim znаnjem i povezivаnjem specijаlističkih znаnjа iz oblаsti menаdžmentа bezbednosti korporаcijа;
  • veštine i sposobnosti u primeni znаnjа u specijаlističkim stručnim oblаstimа.
  • primenjuju informаcijsko-komunikаcione tehnologije i informаcione sisteme, koji će se u nаjvećoj meri uključivаti u reаlizаciju specijаlističkih poslovа.

Ovako strukturiran program omogućuje studentima sticanje specifičnih specijalističkih stručnih, praktično primenljivih, ali naučno i teorijsko-metodološki podržanih znanja i veština preduzetničkog poslovanja.

>