VSŠP postala osnivač „Naprednog Centra za razvoj i podršku malim i srednjim preduzećima, konkurentnosti, inovativnosti i lokalnom razvoju” Visoka strukovna škola za preduzetništvo je 15.02.2007. godine potpisala ugovor o partnerstvu sa preko 20 inostranih institucija (univerziteta, poslovnih asocijacija, tehnoloških parkova) i postala osnivac „Naprednog Centra za razvoj i podršku malim i srednjim preduzećima, konkurentnosti, inovativnosti i lokalnom razvoju”. Kao osnivači Centra zastupljene su institucije iz Italije, Rumunije, Slovenije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Osnovni ciljevi Centra su zajednički projekti institucija koje su potpisale ugovor o partnerstvu koji ce biti fokusirani na podsticanje preduzetništva, istraživanja, razvoj sektora malih i srednjih preduzeca, a posebno saradnja medu obrazovnim institucijama na planu razmene profesora, studenata i usavršavanja studijskih programa. Škola ima punu podršku od strane CPU-Više stručne škole Privredne komore Slovenije, ne samo po pitanju usaglašenih nastavnih planova i programa i medusobnog priznavanja diplome, vec i kroz druge ugovorene poslove znacajne za unapredenje rada, kvaliteta obe institucije. Ta saradnja obuhvata organizaciju stručne prakse u Sloveniji, razmene studenata, stručne literature, izdavanje zajedničkih udžbenika, zajednički projekti i savetovanja i dr. Uspostavljena je i saradnja na usaglašavanju studijskih programa Preduzetništvo i Komercijalista sa GEA College-om iz Ljubljane i Visokom stručnom školom za preduzetništvo iz Ostrave (Ceška). Škola kontinuirano sprovodi aktivnosti da kroz studijske programe ponudi svojim studentima najnovija naučna i stručna saznanja iz oblasti Menadžmenta i preduzetništva, Trgovine i marketinga, Ekonomsko-finansijske oblasti i Opšte obrazovne oblasti.


VISOKA STRUKOVNA ŠKOLA ZA PREDUZETNIŠTVO POSTALA DEO MEĐUNARODNE UNIVERZITETSKE MREŽE (INTERNATIONAL UNIVERSITY NETWORK) SA SEDIŠTEM U RIMU Na poziv Univerziteta La Sapienza i Univerziteta Pomezia, direktor VSŠP dr Vladimir Marinković je bio gost univerzitetskog kampusa i u ime Škole je potpisao Protokol o osnivanju Međunarodne univerzitetske mreze (International University Network) čije će sedište biti u Rimu. Cilj stvaranja Međunarodne univerzitetske mreže je intenziviranje saradnje između univerziteta, fakulteta i visokih škola na evropskom području sa ciljem učestvovanja na zajedničkim projektima, razmeni profesora i studenata, pospešivanju studijskih programa i jačanju kapaciteta obrazovnog sistema uopšte. U isto vreme, VSŠP je potpisala Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji sa Naučnim parkom (Scientifical Park) i Centrom za primenjene studije o terorizmu i spoljnoj politici Ce. A.S. (Centre for advanced studies on terrorism and political violence) sa kojima već radi na izradi projekata za čiju implementaciju će konkurisati kod Evropske Komisije. Potpisani ugovori o saradnji sa univerzitetima, fakultetima i institucijama u Italiji pružaju mogućnost studentima VSŠP da nastave studije i usavršavanje na prestižnim visokoobrazovanim institucijama i da se mogu povezati sa svojim kolegama i profesorima po pitanju istraživanja, razmene literature, poslediplomskih studija i zajedničkih projekata. Strateški plan VSŠP kao osnovni cilj ima saradnju i pravljenje mreža sa inostranim fakultetima kako bi naši studenti imali što više mogućnosti da kroz gostujuća predavanja stranih profesora, komunikaciju sa studentima iz drugih zemalja kontinuirano proširuju svoja znanja koja će im poslužiti kako bi maksimalno iskoristili svoje intelektualne kapacitete i predispozicije i kako bi bili visoko rangirani i konkurentni na tržištu rada.


VSŠP POTPISALA UGOVOR O POSLOVNO-TEHNIČKOJ SARADNJI SA UNIVERZITETOM TRANSILVANIJA IZ BRASOVA (RUMUNIJA)

Delegacija VSŠP je posetila Univerzitet Transilvanija iz Brašova od 30.03.-01. 04.2010. godine. Univerzitet Transilvanija iz Brašova u svom sastavu ima 18 fakulteta i pohadja ga 27 000 studenata i jedan je od najprestižnijih u Jugoistočnoj Evropi. Članovi delegacije VSŠP su imali niz sastanaka sa predstavnicima univerziteta od kojih posebno izdvajamo sastanak sa dekanom i prodekanima Ekonomskog fakulteta i potpisivanje Ugovora o poslovno-tehničkoj i naučnoj saradnji sa Rektorom Transilvanija Univerziteta. Ugovor je u ime VSŠP potpisao direktor dr Vladimir Marinković koji je u ime delegacije izrazio zadovoljstvo prijemom i početkom kvalitetne medjusobne saradnje dve visokoobrazovne institucije. Ugovor o saradnji podrazumeva intenzivnu razmenu studenata i nastavnog kadra, medjusobno priznavanje diploma i ono što je za studente VSŠP najinteresantnije, početak implementacije master studija iz oblasti ekonomije koji bi omogućio našim studentima sticanje diplome koja je validna na prostoru Evropske Unije. Realizacija zajedničkih master i specijalističkih studija se planira za 2011/2012. godinu


 

VSŠP posetile kolege iz Rumunije i Hrvatske

U okviru aktivnosti realizacije medjunarodne saradnje, VSŠP je bila domaćin prorektoru Univerziteta Transilvanija iz Brašova (Rumunija) prof. dr Constantinu Duguleani i doc. dr Tea Golji, profesorki Univerziteta “Juraj Dobrila” iz Pule (Hrvatska). Ova poseta je nastavak započete komunikacije i praktične realizacije saradnje koja treba da se imlementira na nivou razmene profesora, studenata, pospešivanja studijskih programa i zajedničkih naučno-istraživačkih projekata.

Kolege iz inostranstva su prepoznale partnera u VSŠP koja pored formalnog obrazovanja studenata kao glavnog koncepta i cilja Škole, ima diversifikovane aktivnosti i to na polju neformalnog obrazovanja, realizacije komercijalnih i naučno-istraživačkih projekata i saradnju sa privrednim subjektima u cilju što kvalitetnijeg povezivanja teorije i prakse studenata i njihove pripreme za preduzetničke poduhvate na domaćem i inostranom tržištu.