Osnovne strukovne studije, studijski program Menadžment i biznis
Nastavni plan 2019/20
Knjiga predmeta

Osnovne strukovne studije, studijskog programa Menadžment i biznis, u trajanju od 3  godine, 180 ESPB, karakteriše usklađeni i savremeni pristup osnovnog strukovnog obrazovanja kao na adekvatnim visokoškolskim ustanovama u Evropi. Realizacija ovog programa na Visokoj strukovnoj školi za preduzetništvo Beograd treba da obezbedi strukovne stručnjake menadžere, sposobne za efikasno i stručno uključivanje u poslovne procese kompanija.

Uslovi za upis: srednjoškolsko obrazovanje i polaganje prijemnog ispita u skladu sa Statutom.

Po položenom poslednjem ispitu i odbrani završnog rada, predviđenim nastavnim planom i programom Osnovnih strukovnih studija, studenti stiču zvanje: strukovni menadžer.

Ciljevi programa osnovnih strukovnih studija Menadžment i biznis su: obrazovanje i osposobljavanje studenata u oblasti menadžmenta i preduzetništvo za obavljanje poslova i izvršavanje zadataka koji zahtevaju poznavanje poslovnih procesa u svim poslovnim funkcijama, na svim nivoima u preduzeću i u okruženju; omogućavanje specijalističkog obrazovanja na višem nivou studija i obrazovanja tokom života; razvoj kritičkog mišljenja i analitičkog rešavanja poslovnih problema i osposobljavanje za samostalni stručni i razvojni rad u dinamičnom okruženju.

Ishod procesa učenja je: sticanje strukovnih znanja u oblasti menadžmenta, koja su rezultat prethodnog obrazovanja, i koja omogućavaju korišćenje odgovarajuće literature; razumevanje profesije za koju se student obrazuje i sposobnost samostalne primene stečenih znanja u obavljanju radnih zadataka; sposobnost za timski rad; veština prenošenja znanja i njegovog širenja; sposobnost kontinualnog obrazovanja.

„ZNANJE ZA USPEŠNO UPRAVLJANJE BIZNISOM“

Stečene kompetentnosti diplomca na studijskom programu Menadžment i biznis:

  • osposobljen da sa uspehom pokreće i vodi biznis u savremenim tržišnim uslovima.
  • osposobljen za planiranje, organizovanje, vođenje i kontrolu poslovnih procesa, uključujući poznavanje pravnih propisa, finansijskog poslovanja preduzeća i standarda sistema kvaliteta.
  • naučio da teorijsku spoznaju iz stručnih područja koristi u rešavanju praktičnih zadataka u svojoj radnoj sredini.
  • razvio kreativne sposobnosti i ovladao specifičnim praktičnim veštinama potrebnim za obavljanje profesije menadžera u oblasti biznisa.

Ovako strukturiran program omogućuje studentima sticanje specifičnih stručnih, praktično primenljivih, ali naučno i teorijsko-metodološki podržanih znanja i veština.

Svrha studijskog programa osnovnih strukovnih studija je u skladu sa osnovnim zadacima i ciljevima Visoke strukovne škole za preduzetništvo Beograd, tj. u skladu je sa obezbeđivanjem kvalitetnog obrazovanja prvog nivoa koje će stvoriti stručnjake kompetentne da međunarodno konkurišu, što je u interesu pojedinaca, čitave privrede i društva, odnosno sa obezbeđivanjem međunarodno konkurentnog obrazovnog procesa prvog nivoa studija koji će doprineti obrazovanju stanovništva, međunarodnom repozicioniranju domaće privrede i društva.

Svrha realizacije studijskog programa osnovnih strukovnih  studija jasno je i nedvosmisleno formulisana; čini je formiranje strukovnog menadžera – stručnjaka koji će doprineti sopstvenom razvoju, razvoju preduzeća u kojem rade, i celokupne srpske privrede i društva.