Osnovne strukovne studije, studijski program Menadžment prodaje

Nastavni plan 2019/20

Knjiga predmeta

Osnovne strukovne studije, studijskog programa Menadžment prodaje, u trajanju od 3 godine, 180 ESPB, karakteriše usklađeni i savremeni pristup osnovnog strukovnog obrazovanja kao na adekvatnim visokoškolskim ustanovama u Evropi. Realizacija ovog programa na Visokoj strukovnoj školi za preduzetništvo Beograd, treba da obezbedi strukovne stručnjake menadžere, sposobne za efikasno i stručno uključivanje u poslovanje kompanija u komercijalnom sektoru.

Uslovi za upis: srednjoškolsko obrazovanje i polaganje prijemnog ispita u skladu sa Statutom.

Po položenom poslednjem ispitu i odbrani završnog rada, predviđenim nastavnim planom i programom Osnovnih strukovnih studija, studenti stiču zvanje: strukovni menadžer.

Perspektive menadžera u oblasti komercijalnog sektora su: početak profesionalne karijere,  osposobljavanje za stručan i rukovodeći rad u preduzeću, stručna kritičnost i odgovornost, inicijativnost i samostalnost u odlučivanju i vođenju zahtevnijih poslova, i na taj način doprinosu razvoju preduzeća, celokupne domaće privrede i društva, nastavak studiranja na specijalističkim strukovnim studijama.

Ishod procesa učenja je: sticanje strukovnih znanja u oblasti menadžmenta, koja su rezultat prethodnog obrazovanja, i koja omogućavaju korišćenje odgovarajuće literature; razumevanje profesije za koju se student obrazuje i sposobnost samostalne primene stečenih znanja u obavljanju radnih zadataka; sposobnost za timski rad; veština prenošenja znanja i njegovog širenja; sposobnost kontinualnog obrazovanja.

Ciljevi programa osnovnih strukovnih studija Menadžment prodaje su: obrazovanje i osposobljavanje studenata u oblasti menadžmenta i trgovine za obavljanje poslova i izvršavanje zadataka koji zahtevaju poznavanje poslovnih procesa u svim poslovnim funkcijama, na svim nivoima u preduzeću i u okruženju; omogućavanje specijalističkog obrazovanja na višem nivou studija i obrazovanja tokom života; razvoj kritičkog mišljenja i analitičkog rešavanja poslovnih problema i osposobljavanje za samostalni stručni i razvojni rad u dinamičnom okruženju.

„OD PRODAJE ZAVISI USPEH PREDUZEĆA“

Stečene kompetentnosti diplomca na studijskom programu Menadžment prodaje:

  • osposobljen da se bavi komercijalnim poslovanjem u savremenim tržišnim uslovima.
  • osposobljen za planiranje, organizovanje, vođenje i kontrolu poslovnih procesa, uključujući poznavanje pravnih propisa, trgovinskog i finansijskog poslovanja preduzeća i standarda sistema kvaliteta.
  • naučio da teorijsku spoznaju iz stručnih područja koristi u rešavanju praktičnih zadataka u svojoj radnoj sredini.
  • stekao odgovarajuće znanje iz psihologije, kao i znanje i sposobnost za poslovno komuniciranje, poznavanje roba i usluga i smisao za estetiku i estetski izgled proizvoda.
  • razvio je kreativne sposobnosti i ovladao specifičnim praktičnim veštinama potrebnim za
  • obavljanje profesije menadžera u oblasti prodaje.

Završavanjem studijskog programa osnovnih strukovnih studija na Visokoj strukovnoj školi za preduzetništvo Beograd, student stiče opšte i predmetno-specifične sposobnosti u funkciji kvalitetnog obavljanja stručne delatnosti.

Ovako strukturiran program omogućuje studentima sticanje specifičnih stručnih, praktično primenljivih, ali naučno i teorijsko-metodološki podržanih znanja i veština.