child-education-plan-250x250Tokom  prve dve godine studija student stiče  potrebna znanja iz više nastavnih jedinica opšteobrazovnog i stručnog karaktera.

Predmeti na trećoj godini su pretežno stručno-aplikativnog karaktera i omogućavaju studentu sticanje stručnog i praktično upotrebljivog znanja koja će moći da primeni u svom budućem radu.

Nastavni plan za školsku 2019/2020 godinu za svih pet programa možete preuzeti OVDE.