Prijava ispita za  Junsko-Julski ispitni rok je od 05.05.2021. do 10.05.2021. godine. 

Uslov za prijavu ispita je isplaćena školarina zaključno sa majskom  ratom školarine.

Prijava se vrši tako što studenti sa smera:

Menadžment i biznis, Menadžment prodaje i  Menadžment bezbednosti  prijavljuju ispite na – prijava@vssp.edu.rs

Specijalističke studije: Korporativna bezbednost i Preduzetnički menadžment prijavljuju ispite na – prijavaispita@vssp.edu.rs 

Troškovi prijave jednog ispita iznose 500 dinara.  Blagovremeno ćete biti obavešteni o početku odnosno o terminima Junsko- Julskog ispitnog  roka .

Uslov za polaganje ispita je isplaćena školarina zaključno sa junskom  ratom školarine.

U prijavi je potrebno navesti:

Ime i prezime,

broj indeksa i predmete koje prijavljujete. (maksimalan broj prijavljenih predmeta u jednom roku je pet ispita).

Podsećamo studente da je Stručna praksa obavezan predmet iz letnjeg semestra koji se prijavljuje kao i ostali predmeti.