Poštovani,

prijavila ispita za septembar 2 je od 10.09. do 13.09.2021.

Uslov za prijavu ispita je isplaćena skolarina
Prijava se vrši tako što studenti sa smera:
Menadžment i biznis, Menadžment prodaje i  Menadžment bezbednosti  prijavljuju ispite na  prijava@vssp.edu.rs
Specijalističke studije: Korporativna bezbednost i Preduzetnički menadžment prijavljuju ispite na  prijavaispita@vssp.edu.rs
Troškovi prijave jednog ispita iznose 500 dinara.  Blagovremeno ćete biti obavešteni o početku odnosno o terminima ispitnog  roka .
U prijavi je potrebno navesti:
Ime i prezime, broj indeksa i predmete koje prijavljujete. (maksimalan broj prijavljenih predmeta u jednom roku je pet ispita).
Podsećamo studente da je Stručna praksa obavezan predmet iz letnjeg semestra koji se prijavljuje kao
i ostali predmeti.

S poštovanjem,

>