Saradnja VSŠP i Telekoma Srbije

telekom-srbija-VSŠP će ubuduće ostvarivati intezivnu saradnju sa jednom od najvećih, najprofitabilnijih kompanija u Srbiji, koja broji preko 10 hiljada zaposlenih.

Telekom Srbija je kompanija koja posluje u skladu sa savremenim principima menadžmenta i u okviru sektora koji najdinamičnije napreduje, a to su sektori telekomunikacija i informacionih tehnologija. U narednom periodu će biti obezbeđena realizacija stručne prakse studentima VSŠP sa svih studijskih programa u veoma diversifikovanim sektorima Telekom Srbije, kao što su sektori bezbednosti, prodaje, makretinga, ljudskih resursa i finansija.

Saradnja će se odvijati i na realizaciji zajedničkih projekata u oblasti razvoja ljudskih resursa u Telekomu i što čvršćeg povezivanja kompanije i visokoobrazovanih institucija u obostranom interesu,  koji za cilj ima obezbeđenje veće konkurentnosti na tržištu.

Studenti VSŠP će imati jedinstvenu priliku da stručnu praksu obave u velikoj, profitabilnoj i uređenoj kompaniji i da na taj način steknu neophodna znanja kako bi se što kvalitetnije pripremili za formalni ulazak na tržište rada i kako bi se što bolje prilagođavali turbulentnim uslovima savremenog poslovanja u kompanijama u kojima budu radili.