USKORO….

INSTITUT ZA RAZVOJ MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA

Kratak opis poslovanja firme:logo instituta zuti

Institut za razvoj malih i srednjih preduzeća je jedinstvena specijalizovana istraživačko-razvojna, konsultantska i obrazovna institucija za pružanje usluga u oblasti: menadžmenta, razvoja preduzetništva (poseduje blizu 1000 programa za započinjanje malog biznisa), sistema za menadžment kvalitetom, zapošljavanja, tržišta rada i upravljanja ljudskim resursima, projektovanja informacionih sistema, razvijanja i postavljanja prezentacija na Internet-u, obuke i obrazovanja radi sticanja i unapređenja posebnih znanja i profesionalnih veština.

Koreni Instituta MSP datiraju od 1954. godine, a od 1990. ova institucija, putem naučno stručne i obrazovne delatnosti, postaje podloga za razvoj i rast privatnog preduzetništva u Srbiji i Crnoj Gori.

Vizija Instituta za razvoj malih i srednjih preduzeća je liderska pozicija u razvoju teorije i prakse u oblasti preduzetništva i menadžmenta u malim i srednjim preduzećima, uz ostvarenje maksimalnog doprinosa razvoju Srbije, Državne zajednice Srbije i Crne Gore i regiona.

Misija Instituta MSP je razvijanje i podsticanje preduzetništva i implementacija savremenih principa menadžmenta u poslovanje malih i srednjih preduzeća, kao i permanentno unapređivanje znanja iz oblasti upravljanja preduzećem.

Na Institutu, pored stalno zaposlenih stručnjaka, angažovano je i 200 spoljnih saradnika, eksperata za pojedine oblasti, koje Institut uključuje po potrebi projekata da bi zadovoljili potrebe mreže od blizu 1.000 stalnih poslovnih partnera. Ekspertski timovi su sastavljeni od zaposlenih na Institutu, profesora i naučnika sa univerziteta i drugih instituta, kao i stručnjaka iz pojedinih oblasti.

Pet decenija, dokazane i priznate, istraživacko-razvojne, konsultantske, obrazovne i izdavačke delatnosti obezbedilo je Institutu MSP lidersku poziciju u oblasti malih i srednjih preduzeća i pozicioniralo ga kao nezamenljivog činioca razvoja i unapređivanja preduzetništva.

Aktivnosti Instituta usmerene su primarno na Istraživanje i razvoj, Konsalting menadžment, Obrazovanje i obuku i Informatiku.