Specijalističke strukovne studije, Studijski program Preduzetnički menadžment
Nastavni plan 2019/20
Knjiga predmeta

Vrsta studija: Specijalističke strukovne  studije.

Specijalističke strukovne studije, studijskog programa Preduzetnički menadžment u trajanju od 1 godine, 60 ESPB, karakteriše stvaranje specijalističkih znanja za menadžerske i ekonomske poslovne oblasti u direktnoj vezi sa potrebama privrede. Pored ove specijalističke oblasti, Škola će pratiti potrebe privrede i svih ostalih društvenih delatnosti kako bi blagovremeno mogao da obezbedi i različit broj zahtevanih oblasti specijalizacije.

Uslovi za upis: završene strukovne studije.

Specijalističke strukovne studije na Školi traju 2 semestra, odnosno 1 godinu.

Po položenom poslednjem ispitu i odbrani specijalističkog rada, predviđenim nastavnim planom i programom specijalističkih strukovnih studija, studenti stiču zvanje specijalista strukovni menadžer.

Ciljevi programa Preduzetnički menadžment na specijalističkim studijama Visoke strukovne škole za preduzetništvo, uključuju postizanje kompetencija i veština kao i metoda za njihovo sticanje, ovladavanje specifičnim praktičnim specijalističkim veštinama potrebnim za obavljanje profesije u preduzetničkoj ekonomiji.

Ciljevi programa su:

 • stvaranje kompetentnih stručnjaka sa specijalističkim sposobnošstima direktnog uključivanja u poslovanje organizacija ili razvijanje sopstvenih biznisa;
 • obrazovanje i osposobljavanje studenata za obavljanje poslova i izvršavanje zadataka koji zahtevaju poznavanje poslovnih procesa, tj. procesa donošenja svakodnevnih ili strateških odluka;
 • osposobljavanje studenata za poslove analize, istraživanja i predviđanja, planiranja, organizovanja i motivisanja, kontrole i revizije u specijalističkim poslovnim funkcijama i na svim nivoima neophodnih preduzetničkih poduhvata u preduzeću;
 • jačanje svesti o učenju kao kontinualnom i doživotnom procesu koji omogućava osavremenjivanje i nadogradnju stečenog znanja,razvoj specijalističkih znanja u preduzetničkoj ekonomiji, jer bez toga nema povoljne pozicije u preduzeću, mogućnosti za razvoj karijere, doprinosa uspešnom poslovanju sopstvenog preduzeća, i razvoju privrede i društva;
 • razumevanje političkog, socijalnog i kulturnog okvira u kome rade preduzeća u Republici Srbiji i u inostranstvu, i osposobljavanje za uočavanje specifičnosti koje treba uvažiti u kreiranju poslovnog nastupa.

Ishod procesa učenja je: sticanje specijalističkih strukovnih znanja u oblasti menadžerskih nauka za preduzetnički biznis, koja su rezultat prethodnog obrazovanja, i koja omogućavaju korišćenje odgovarajuće literature; razumevanje profesije za koju se student obrazuje i sposobnost samostalne primene specijalističkih stečenih znanja u obavljanju radnih zadataka; sposobnost za timski rad; veština prenošenja znanja i njegovog širenja; sposobnost kontinualnog obrazovanja.

„PREDUZETNIŠTVO KAO NOVI PRISTUP ŽIVOTU“

Stečene kompetentnosti diplomca na studijskom programu Preduzetnički menadžmentza:

 • temeljno poznаvаnje i rаzumevаnje discipline ekonomske struke;
 • rešаvаnje konkretnih poslovnih problemа uz upotrebu specijаlističkih znаnjа preduzetništvа i novih poslovnih poduhvаtа;
 • korektno vlаdаnje osnovnim znаnjem i povezivаnje specijаlističkih znаnjа iz oblаsti preduzetničke ekonomije;
 • sposobnost istrаživаnjа u literаturi i prаksi, plаsirаnjа informаcijа u odgovаrаjući stručni okvir, uz prаktičnu primenu preduzetničkih novinа;
 • rаzvoj veštinа i sposobnosti u primeni znаnjа u specijаlističkim stručnim oblаstimа;
 • primenа informаcijsko-komunikаcione tehnologije i informаcionih sistemа, koji će se u nаjvećoj meri uključivаti u sаvremenom poslovаnju.

Ovako strukturiran program omogućuje studentima sticanje specifičnih specijalističkih stručnih, praktično primenljivih, ali naučno i teorijsko-metodološki podržanih znanja i veština preduzetničkog poslovanja.