dr Miodrag Komarčević

profesor strukovnih studija

dr Petar Čelik

predavač strukovnih studija

mr Radmila Marković

predavač strukovnih studija

dr Predrag Ristić

profesor strukovnih studija

Veljko Samardžić

Zorana Petković

nastavnik stranog jezika