Saradnja sa kompanijama visokog renomea na lokalnom, regionalnom i svetskom tržištu je jedan od ključnih prioriteteta menadžmenta VSŠP u cilju što kvalitetnijeg osposobljavanja studenata za utakmicu koja se odigrava na tržištu rada i njihove konkurentske prednosti koja podrazumeva uspešnu sublimaciju teorije i prakse.

Stručna praksa je obavezna za sve tri godine studija i odvija se u odgovarajućim preduzećima i institucijama u trajanju od minimum 10 radnih dana (dve nedelje) po godini studija uz odgovarajućeg mentora i odgovarajući program prakse u izabranoj firmi/instituciji .

ASNS JKP „Beograd put“ iz Beograda uspostavio saradnju sa VSŠP u nastojanju da olakša put svojim članovima do profesionalnog usavršavanja.

Neke od firmi/institucija u kojima studenti obavljaju stručnu praksu su:

POSLOVNI PARTNERI

Institut ostvaruje poslovnu saradnju sa značajnim organima, institucijama i privrednim subjektima u zemlji i inostranstvu:

Organi i institucije:

 • Ministarstvo za privredu i privatizaciju Vlade Republike Srbije
 • Savezno ministarstvo nacionalnih i etničkih zajednica
 • Agencija za privatizaciju Vlade Republike Srbije
 • Ministarstvo za trgovinu turizam i usluge Vlade Republike Srbije
 • Agencija za razvoj MSP Vlade Republike Srbije
 • Nacionalna služba za zapošljavanje (Republički zavod za tržište rada)
 • Udruženje industrijalaca i preduzetnika Srbije i Crne Gore
 • Privredna komora Srbije
 • Privredna komora Vojvodine
 • Sekretarijat za privredu Izvršnog veća AP Vojvodine
 • Regionalne privredne komore Srbije
 • Opštinska i regionalna udruženja i zajednice privatnih preduzeća i preduzetnika
 • Institut ekonomskih nauka, Beograd
 • Deloitte & Touche, Beograd
 • Institut za istraživanje tržišta, Beograd
 • Udruženja za razvoj elektronskog poslovanja
 • Naučno društvo ekonomista Jugoslavije
 • Fakulteti Univerziteta BK
 • Ekonomski fakultet, Beograd
 • SO Niš
 • SO Bela Crkva
 • SO Lajkovac
 • SO Bor
 • SO Kucevo
 • SO Tutin
 • SO Smederevska Palanka
 • SO Leskovac
 • SO Užice
 • SO Loznica
 • SO Kula
 • SO Novi Pazar
 • SO Kraljevo
 • SO Kikind
 • SO Zubin Potok
 • SO Preševo
 • SO Valjevo
 • SO Kladovo
 • SO Novi Sad
 • SO Pirot
 • SO Subotica
 • SO Sombor
 • SO Stara Pazova
 • SO Sremska Mitrovica
 • SO Zrenjanin
 • SO Kruševac
 • SO Ćuprija
 • Subotički sajam
 • Beogradski sajam
 • Kikindski sajam
 • Srpska federacija za franšizin
 • Poslovno udruženje industrija plastičnih masa
 • Klub privrednika – Novi Pazar
 • Udruženje privrednih preduzetnika Kosova
 • Savezni zavod za intelektualnu svojinu
 • Savez pronalazača Jugoslavije
 • Nevladina organizacija ‘’Car Dušan’’
 • Jugoslovensko udruženje pronalazača i inovatora
 • Udruženje za unapređenje marketinških istraživanja
 • Pokret za zaštitu prava i povratak prognanih na Kosovo i Metohiju
 • Ministarstvo za ekonomske odnose sa inostranstvom Vlade Republike Srbije
 • Evropski pokret za Srbiju
 • Društvo ekonomista Beograda
 • Savez ekonomista Srbije
 • Centar za Japan i Daleki Istok
 • Unija preduzetnika 2001 – Novi Pazar
 • Region Kraljeva
 • Region Pirota
 • Kosovsko-Mitrovački okrug
 • Severno-Banatski okrug