OBRAZOVANJE ZA USPEH I NAPREDOVANJE“

UPIS ZA GENERACIJU 2021/22 JE U TOKU!

KONKURS ZA UPIS NA OSS 2021/2022

KONKURS ZA UPIS NA SSS 2021/2022

Obezbedite svoje mesto na vreme!

Nastavni plan, dozvole za rad, uverenja o akreditaciji, primenu kvaliteta i ostale informacije o Visokoj strukovnoj školi za preduzetništvo možete videti na sajtu VSSP.edu.rs i na Facebook strani.

UKOLIKO IMATE PITANJA SLOBODNO NAS KONTAKTIRAJTE

Označi polje*

*Obavezna polja


Prijavni obrazac možete preuzeti OVDE.

Informacije za upis i prijava kandidata u Studentskoj službi se obavlja svakim radnim danom od 10 do 16 časova putem telefona, email-a ili lično.

Kontakt: 064/6483-204064/6483-203,  011/3282-815011/3282-870

e-mail: studentskasluzba@vssp.edu.rs,

studentskasluzba.mb-spec@vssp.edu.rs


 • PRIJEMNI ISPIT

  KandidatI koji su završili srednju školu, polažu test opšte kulture, tj. Kvalifikacioni test.
  Redosled kandidata za upis u prvu godinu osnovnih strukovnih studija utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju i rezultata postignutih na testu opšte kulture i to:

  • maksimum 40 poena na osnovu uspeha postignutog u srednjem obrazovanju i
  • maksimum 60 poena na osnovu rezultata postignutog na testu opšte kulture.

  Kandidat koji ima položenu opštu maturu ne polaže prijemni ispit. Umesto testa opšte kulture ovom kandidatu se vrednuju rezultati opšte mature, kao rezultati ostvareni na prijemnom ipistu i to:

  • ukoliko je ocena na opštoj maturi 5 (pet) – 60 bodova
  • ukoliko je ocena na opštoj maturi 4 (četiri) – 40 bodova
  • ukoliko je ocena na opštoj maturi 3 (tri) – 20 bodova
  • ukoliko je ocena na opštoj maturi 2 (dva) – 10 bodova.
 • Studijski programi i cene:

  Osnovne studije – Prvi stepen visokog obrazovanja (180 ESPB, šest semestara):

  Po završetku osnovnih studija, studenti stiču diplomu Prvog stepena visokog obrazovanja i stručni naziv:
  >> Strukovni menadžer odnosno Strukovni menadžer bezbednosti.

  Po završetku specijalističkih studija, studenti stiču diplomu Prvog stepena visokog obrazovanja i stručni naziv

  >> Specijalista strukovni menadžer odnosno Specijalista strukovni menadžer
  bezbednosti <<

 • Školarina uključuje:

  • Priručnike/udžbenike za svaki predmet i predavanja u elektronskom obliku;
  • nastavu (predavanja i vežbe) u malim studijskim grupama uz primenu kreativnih radionica i simulacija poslovnih situacija; pripremna pitanja za svaki kolokvijum i ispit radi lakšeg i bržeg savladavanja gradiva);
  • individualne i grupne konsultacije sa nastavnicima i saradnicima u vezi sa nastavnim procesom i izradom seminarskog i završnog-diplomskog rada;
  • stalne konsultacije sa stručnim službama Škole;
  • pomoć u izboru, obezbeđivanju i realizaciji prakse (za zaposlene postoji dodatna beneficija u vezi sa realizacijom stručne prakse);
  • korišćenje računarske laboratorije, Interneta i biblioteke.
 • PREDNOSTI ZA STUDENTE-KANDIDATE:

  • Veliki broj studenata VSŠP čine zaposleni u raznim javnim i privatnim preduzećima, policiji, vojsci, vlasnici i direktori preduzeća, i njihovi najbliži članovi porodice.
  • Besplatan prijemni ispit i upis;
  • Školarina se plaća u najviše12 mesečnih rata (poslednja rata školarine u avgustu mesecu) u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu NBS na dan uplate.
  • Pet studijskih programa (oblast bezbednost i ekonomija).  Ciljevi svih studijskih programa uključuju postizanje kompetencija i veština, kao i metoda za njihovo sticanje, ovladavanje specifičnim praktičnim veštinama potrebnim za obavljanje profesije.
  • Nakon svakog semestra se vrši analiza nastavnog procesa putem anonomnih anketnih upitnika popunjenih od strane studenata. Svaki predmetni nastavnik vodi Evidenciju obrazovnog rada u okviru koje se prati aktivnost studenta i izvršavanje predispitnih obaveza radi sticanja poena za izlazak na završni ispit iz svakog predmeta
 • PREDNOSTI ZA POSLODAVCE:

  * Stečene kompetentnosti diplomca na studijskom programu Menadžment i biznis:

  • osposobljen da sa uspehom pokreće i vodi biznis u savremenim tržišnim uslovima;
  • osposobljen za planiranje, organizovanje, vođenje i kontrolu poslovnih procesa, uključujući poznavanje pravnih propisa, finansijskog poslovanja preduzeća i standarda sistema kvaliteta;
  • naučio da teorijsku spoznaju iz stručnih područja koristi u rešavanju praktičnih zadataka u svojoj radnoj sredini;
  • razvio kreativne sposobnosti i ovladao specifičnim praktičnim veštinama potrebnim za obavljanje profesije menadžera u oblasti biznisa.

  *Stečene kompetentnosti diplomca na studijskom programu Menadžment bezbednosti za:

  • temeljno poznаvаnje i rаzumevаnje discipline menаdžersko-bezbedonosne struke;
  • sposobnost rešаvаnjа konkretnih poslovnih problemа uz upotrebu nаučnih i stručnih bezbedonosnih metodа i postupаkа;
  • korektno vlаdаnje osnovnim znаnjem i povezivаnje znаnjа iz rаznih oblаsti;
  • sposobnost istrаživаnjа u literаturi i prаksi, plаsirаnjа informаcijа u odgovаrаjući stručni okvir, uz prаktičnu primenu proprаćenih novinа;
  • rаzvoj veštinа i sposobnosti u primeni znаnjа u pojedinim stručnim oblаstimа;
  • sposobnost primene informаcijsko-komunikаcione tehnologije i informаcionih sistemа.

  *Stečene kompetentnosti diplomca na studijskom programu Menadžment prodaje:

  • osposobljen da se bavi komercijalnim poslovanjem u savremenim tržišnim uslovima;
  • osposobljen za planiranje, organizovanje, vođenje i kontrolu poslovnih procesa, uključujući poznavanje pravnih propisa, trgovinskog i finansijskog poslovanja preduzeća i standarda sistema kvaliteta;
  • naučio da teorijsku spoznaju iz stručnih područja koristi u rešavanju praktičnih zadataka u svojoj radnoj sredini;
  • stekao odgovarajuće znanje iz psihologije, kao i znanje i sposobnost za poslovno komuniciranje, poznavanje roba i usluga i smisao za estetiku i estetski izgled proizvoda;
  • razvio je kreativne sposobnosti i ovladao specifičnim praktičnim veštinama potrebnim za obavljanje profesije menadžera u oblasti prodaje.

  *Stečene kompetentnosti diplomca na studijskom programu Korporativna bezbednost:

  • sposobnost da se bavi širokim spektrom poslova iz oblasti bezbednosti;
  • sposobnost analize odnosa širih društvenih činilaca, sistema i stanja bezbednosti na različitim nivoima društvenog organizovanja;
  • sposobnost da razvija sistem bezbednosti i da ga prilagođava novim okolnostima kao sastavni deo razvojne strategije korporacije;
  • znanja i veštine u upravljnju poslovnim informacijama, poslovnim tajnama, korišćenju i sprečavanju zloupotrebe novih tehnologija;
  • vlаdаnje osnovnim znаnjem i povezivаnjem specijаlističkih znаnjа iz oblаsti menаdžmentа bezbednosti korporаcijа;
  • veštine i sposobnosti u primeni znаnjа u specijаlističkim stručnim oblаstimа.
  • primenjuju informаcijsko-komunikаcione tehnologije i informаcione sisteme, koji će se u nаjvećoj meri uključivаti u reаlizаciju specijаlističkih poslovа.

  *Stečene kompetentnosti diplomca na studijskom programu Preduzetnički menadžment za:

  • temeljno poznаvаnje i rаzumevаnje discipline ekonomske struke;
  • rešаvаnje konkretnih poslovnih problemа uz upotrebu specijаlističkih znаnjа preduzetništvа i novih poslovnih poduhvаtа;
  • korektno vlаdаnje osnovnim znаnjem i povezivаnje specijаlističkih znаnjа iz oblаsti preduzetničke ekonomije;
  • sposobnost istrаživаnjа u literаturi i prаksi, plаsirаnjа informаcijа u odgovаrаjući stručni okvir, uz prаktičnu primenu preduzetničkih novinа;
  • rаzvoj veštinа i sposobnosti u primeni znаnjа u specijаlističkim stručnim oblаstimа;
  • primenа informаcijsko-komunikаcione tehnologije i informаcionih sistemа, koji će se u nаjvećoj meri uključivаti u sаvremenom poslovаnju.
>